Jeg oplever at mange syntes at det er svært, nogen gange angst provokerende, for egoistisk, at tillade, at være vigtigste, at vælge sig selv til.

Det kan for mange være noget man ikke har prøvet før, noget der er fremmede, noget der er udfordrende. Man finder på forklaringer, undskyldninger, fortællinger der gør at man ikke kan, ikke skal, ikke vil vælge sig selv til.

Men hvad sker der når vi ikke vælger os selv til, når vi ikke tager os selv alvorligt, når vi ikke lytter, når vi ikke prioriterer os selv?!

Jeg beskriver det ofte med et billede af en benzin-tank.

En benzin-tank hvor vi fylder på og fylder på, men intet bliver i tanken, fordi der er et hul i den ene ende, al benzin, energi, overskud, livskraft og glæde som fyldes på, flyder ud af hullet, ligeså hurtigt som vi fylder på eller måske glemmer vi at flyde på, så tanken tømmes til sidste dråbe og måske lidt til.

Hullet skal lukkes – der skal sættes en prop i, så alt det vi tanker op, tanker på, bliver i tanken og vi dermed får mange flere kilometer at kører på, meget mere energi, meget mere overskud, meget mere livskraft, meget mere glæde til os selv til at kunne nyde, til at kunne dele ud af, så der er mere at kunne give, uden at det dræner os, uden at vi selv går i underskud.

Hvordan fyldes benzin-tanken, vi, op og hvad fylder vi op med?!

Det individuelt, for nogen er det at gå en tur ved vandet, læse en god bog, nyde en kop kaffe eller te på terrassen, arbejde i haven, male, være kreativ, løbe en tur, ligge på sofaen, meditere eller måske for dig noget helt andet.

Find det der fylder dig op, giv dig selv det rum og den plads der skal til.

Vælg at vælge dig selv til !