Ledersparring

Vær en bedre leder – bliv bevidst om dit ubevidste potentiale

Som Bevidstolog for ledere støtter jeg din faglige og personlige rejse gennem den bevidste og ubevidste forandringsproces med det formål:

at du får adgang til dit ubrugte potentiale, så du kan:

* være den leder, som du ønsker at være
* træffe gode valg for dig selv, teamet og virksomheden
* håndtere kriser på rette måde for dig
* nå dine drømme
* opleve de forløsninger, som du søger

Det gør jeg med fokus på tre områder; selvansvar, selvbevidsthed og indsigt i dit potentiale omkring de emner, der ligger dig på sinde, som leder.

Gennem samtale og ord trækker vi det ubevidste frem i lyset, så du bliver en mere bevidst leder til gavn og glæde for dig selv og virksomheden.

Jeg holder lommelygten og leder spotten hen på dit ubrugte potentiale. Det giver dig mulighed for at udfordre dit syn på dig selv, dit livssyn og at rykke ved din livsopfattelse med det for øje, at du får nye indsigter og kan skabe nyt i direkte og naturlig forlængelse af dit potentiale.

Når ubevidst potentiale gøres bevidst skabes mental balance og lethed. Dermed får du mere tid og plads i dit virke som leder.

Når vi er bevidste om vores fulde potentiale, bliver vi tydeligere som mennesker og dermed også bedre ledere.

Du får:

  • Bevidsthed om et, for dig, bæredygtigt og stærkere arbejdsliv
  • Bevidsthed om at udvide dit eget lederskab og din virksomheds potentiale.
  • Bevidsthed om hvordan du som leder sikrer relevant og værdiskabende udvikling samt bevidst fokus på langsigtet bæredygtige valg i hverdagen for både dig og dine medarbejdere.
  • Bevidsthed om hvordan du som leder er medskabende til at fremme en bevidst kultur som et bærende element, der danner et sundt og solidt grundlag for dine medarbejdere, for at den enkelte kan udleve sit største potentiale.

Det får du ud af en session

At skabe en succesfuld forandringsproces der udvider potentialet hos den enkelte medarbejder – men også hos dig som leder.

Andre siger...